Zimní momentka M 262.1168 na Pražském motoráčku

28.1.2021 Praha

Konečně po 4 letech sníh v Praze umožnil profesionálnímu fotografovi zvěčnit M 262.1168 na výkonu Pražského motoráku.

Je s podivem, kolik lidí v době „korony“ v zimě jezdí na výlety do pražského Barrandienu. Vezmeme-li v potaz, že „Pražák“ krom rekreační funkce, má i funkci doplnění pásmového provozu linky S 65, je nabíledni, že trať 122 ani v těchto zimních „kovidových dnech“ na úbytku cestujících jakkoliv netrpí!