Motorový vůz 830 209-3 / M 262.0209

Motorový vůz M 262.0209 byl vyroben v roce 1959 a převzat ČSD dne 30. 11. 1959. Technicko policejní zkoušku vykonal 12. 12. 1959 v úseku Kráľova Lehota – Liptovský Mikuláš, od 13. 12. 1959 byl zařazen ve stavu Hlavného lokomotivního depa Spišská Nová Ves. Od roku 1965 jezdil pod rušňovým depem Vrútky, zejména na trati Kraľovany - Trstená, kde zůstal až do 30. 06. 1996. Jako jediný vůz této řady měl na Slovensku úzké žluté proužky na čelech. Od 01. 07. 1996 do 30. 07. 1997 byl zařazen v rušňovém depu Žilina a zasahoval do provozu např. na trati Žilina – Rajec, potom, do roku 2001, byl v rušňovém depu Trenčianská Teplá a obsluhoval tratě Nemšová – Lednické Rovné a Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk. Poté se opět vrátil do depa Žilina. Na přelomu let 2001/2002 vůz absolvoval velkou periodickou opravu, při které dostal nový lak, již bez žlutých proužků. Bohužel po havárii spalovacího motoru byl od února 2003 dlouhodobě neprovozní a stal se zdrojem náhradních dílů. Od 15. 02. 2003 se stal neprovozním. V roce 2006 přešel pod rušňové depo Poprad a následně v rámci hromadného odstavování čtyřnápravových motoráků na Slovensku byl převezen do Dubnice nad Váhom, kde byl postupně devastován.

KŽC v letech 2006-2007 nakupoval na Slovensku vyřazená vozidla, nicméně 830-209 si „nevšímal“ pro její velkou zchátralost. V prosinci 2006 již začala fyzická likvidace a tak „pět minut po dvanácté“ vozidlo koupil Junior Market. Ještě před koncem roku 2006 byl přetažen z Dubnice do Vrútek. Během roku 2007 byl opraven a zprovozněn v ŽOS Vrútky a obdržel nový lak. Motorák byl používán k občasným jízdám v letech 2011–2016, které organizoval jeho vlastník. Do pravidelného provozu však nezasáhl.

V roce 2020 odkoupil motorák KŽC, který ho svým počinem zachránil a dal mu konečně jistou budoucnost. Dílna KŽC prováděla vlastními silami během roku 2020 jeho zprovoznění, opravu vybraných nefunkčních technologických celků, přidřený spalovací motor se opravoval na pětkárt, do vozidla byly dosazeny zcela nové baterky a 06. 02. 2021 poprvé vyjel na Pražském motoráčku. Nicméně jeho nedobrý technický stav v důsledku jeho nepoužívání v uplynulém desetiletí se podepsal na stavu technologických celků vozidla takovým způsobem, že v roce 2022 KŽC rozhodl o vyvázání spalovacího motoru a o jeho celkové opravě vč. opravě pojezdu a opravě kompresoru a kardanové hřídele. 209-tku čekají rozsáhlejší dílenské zásahy v rámci nutné vyvazovací opravy.