Kralovický rychlík

Kralovický rychlík je nejrychlejším železničním spojením Prahy se západním Rakovnickem a se severním Plzeňskem. Rychlík jezdí údolím řeky Berounky a Rakovnického potoka v trase z Prahy přes Beroun a Rakovník do Kralovic a zpět, a to vybrané dny. Souprava vlaku je složena z legendární motorové lokomotivy "zamračená" řady T 478.1 a elegantních osobních vozů ze 60. let řady Bix. Kapacita vlaku je 176 míst k sezení. Jízdní kola se nepřepravují, stejně tak je vyloučena přeprava cestovních zavazadel!

Rychlík je vhodnou alternativou na rozšířené víkendy na Čistecku a Kralovicku, kdy tento pár vlaků předzaznamenává plnohodnotné dopravní železniční spojení, na něž navazuje víkendový provoz na trati Rakovník – Kralovice u Rakovníka. Místním rychlík umožní dostat se večer za kulturou a zábavou do Prahy, studentům SŠ a VŠ zase vhodný páteční návrat z internátů a škol z Prahy domů.

Popis trasy

Rychlík vyjíždí odpoledne z Prahy hlavního nádraží proti proudu řeky Berounky, dále jede křivoklátskými hvozdy do Rakovníka, kterého dosáhne velmi rychle. Dále vlak stoupá mírně zvlněnou Rakovnickou pahorkatinou do Lubné, Závidova, Čisté, Kožlan a dojede na severní Plzeňsko poseté vrcholně barokními památkami. Zpět odjíždí ve večerních hodinách z Kralovic, návrat do Prahy je před 22. hodinou večerní.

Termíny jízd 2024

pátek 07. 06. 2024 noc kostelů v Mariánské Týnici, komentované prohlídky
pátek 28. 06. 2024 Kralovická pouť
pátek 26. 07. 2024 Annenská pouť v Čisté
pátek 20. 09. 2024 divadelní noc v muzeu v Mariánské Týnici
pátek 05. 12. 2024 Mikulášský vlak (v úseku Čistá – Kralovice – Čistá, balíčky pro děti vezmou rodiče s sebou do vlaku)

Jízdní řád

Jízdenky, tarif a smluvní přepravní podmínky

V Kralovickém rychlíku platí

  • Systém jednotného tarifu - OneTicket (více na oneticket.cz), odbavení u průvodčího bez přirážky ve vlaku možná!
  • VE VLAKU NEPLATÍ TARIF PID!
  • VE VLAKU NEPLATÍ JÍZDENKY ČD!

Zajímavosti na trase

Muzeum obce Čistá

Celé slavné dějiny Čisté jsou tu pěkně pohromadě. Expozice vlastivědného Muzea Čistecka vás provede historií Čisté od samého jejího počátku a obšírněji vám přiblíží ty nejzajímavější kapitoly – dozvíte se o slavných zdejších osobnostech (básník Jaroslav Vrchlický, historik Václav Kočka, tvůrce monumentálních dějin Rakovnicka a Kralovicka, nebo František Herles, který ve svých čisteckých sadech vyšlechtil známé odrůdy ovoce – čistecké lahůdkové jablíčko nebo čisteckou banánovou hrušku).

Naučná stezka Kazilka

Naučná stezka Kazilka byla slavnostně otevřena v sobotu 8.července 2023. Stezka začíná na západním okraji Čisté, je dlouhá dva kilometry a pro návrat do Čisté počítejte se stejnou vzdáleností. Stezku tvoří celkem 14 naučných a interaktivních panelů, které vám poutavou a zábavnou formou přiblíží místní přírodu a historii. Stezka vede obnovenou historickou alejí ovocných stromků, která vznikla k poctě čisteckého rodáka, vynikajícího ovocnáře a šlechtitele Františka Herlese. pro pohodlí návštěvníků jsou na trase stezky připraveny dvě krytá odpočívadla a v cíli, u rybníka Kazilky, i ohniště k opékání špekáčků.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice u Kralovic patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek.